Iepazīstina ar EKII finansētā projekta īstenošanu Liepājas virsnieku saieta namā

06/18/2019 - 00:00
Latvijā
Information prepared by
VAMOIC

2019. gada 18. jūnijā Liepājā, Atmodas bulvārī 9, notika seminārs Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku pārstāvjiem par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētā projekta Nr.EKII-1/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā” (turpmāk – projekts) īstenošanu.
Semināra laikā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas vecākais projekta vadītājs Māris Priedītis un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Arhitektoniskās izpētes grupa “ arhitekte Marina Mihailova iepazīstināja semināra dalībniekus ar projektā sasniedzamajiem rezultātiem.
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti gan ar ēkas vēsturi, gan ar izmaiņām kādas veiktas šī projekta ietvaros, kā rezultātā ir uzlabota ēkas energoefektivitāte un veikts nozīmīgs solis ēkas atjaunošanā.

EKII logotips