Zināms Liepājas virsnieku nama būvdarbu veicējs

11/14/2017 - 00:00
Latvijā
Information prepared by
VAMOIC

2017. gada 14. novembrī Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs atklāta konkursa rezultātā noslēdza līgumu ar akciju sabiedrību “Būvuzņēmums Restaurators” (reģ.Nr.40003113258) par būvdarbu veikšanu objektā: “Jūras virsnieku sapulču ēkas logu un durvju restaurācija un nomaiņa, bēniņu pārseguma un papildus siltināšanu” (turpmāk – objekts). Autoruzraudzību objektā veiks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arhitektoniskās izpētes grupa “ (reģ.Nr.40003041528), savukārt būvuzraudzību – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būves un būvssistēmas” (reģ.Nr.40003592660).

EKII logotips