Sadarbības projektu koordinācijas nodaļas pārvaldes referents uz nenoteiktu laiku

Application date of submission

Vispārējie amata pienākumi:

 • apkopot informāciju par situācijām, kas saistītas ar realizētajiem un esošajiem būvdarbiem objektos
 • kontrolēt, apkopot un analizēt informāciju par būvniecības projektiem, darbiem un remontdarbiem objektos
 • apkopot informāciju par būvniecības organizēšanas funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajām pakalpojumiem
 • izskatīt ienākošo dokumentāciju un gatavot atbildes jautājumos, kas saistīti ar objektu būvniecības procesu
 • sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm un iesniegumiem
 • sagatavot iepirkuma uzsākšanas veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, veikt tehnisko specifikāciju, tirgus izpētu, pieprasījumu u.c. dokumentu atbilstības pārbaudi

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība
 • profesionālā pieredze atbilstošajā jomā vairāk par gadu
 • ļoti labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību un būvniecības jomu
 • izpratne par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas  

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot ar EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 • elastīgu darba laiku
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2019.gada 14.jūlijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301116;
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.