Tehnisko specifikāciju izstrādes un kvalitātes kontroles nodaļas referents/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie kandidāta darba pienākumi:

 • sagatavot un pilnveidot tehniskās specifikācijas;
 • veikt kvalitātes kontroli preču piegādes laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā pārbaudīt noliktavā esošās preces;
 • organizēt preču testēšanu laboratorijā;
 • piedalīties iepirkumu konkursu dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus par iepirkuma dokumentācijas papildināšanu un uzlabošanu;
 • nepieciešamības gadījumā pildīt iepirkuma komisijas locekļa vai eksperta pienākumus.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība materiālzinātnēs (tekstilmateriālu, polimērmateriālu vai kompozītmateriālu jomā) vai inženierzinātnēs;
 • zināšanas par materiāliem, izpratne par LVS, EN, ISO, NATO STANAG u.c. standartu pielietojumu materiālu un preču testēšanā un prasību noteikšanā;
 • spēja plānot savu darbu atbilstoši noteiktajām prioritātēm, prasme strādāt komandā;
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli;
 • nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī;
 • vēlama pieredze aizsardzības jomā;
 • izpratne par militāro ekipējumu, tā ražošanu un pielietojumu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama autovadītāja apliecība (B kategorija).

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (bruto) 835 – 1190 euro atkarībā no profesionālās pieredzes un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • elastīgu darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 23.jūlijam (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: zane.janevica@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301116.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.