Materiāltehnisko līdzekļu departamenta Tirgus izpētes un plānošanas nodaļā pārvaldes referents/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • veikt materiāltehnisko līdzekļu un pakalpojumu tirgus izpēti, izvēloties atbilstošāko tirgus pētīšanas metodi katrai materiātehnisko līdzekļu un pakalpojumu iegādei
 • sistemātiski vākt, apkopot un analizēt tirgus izpētes rezultātā iegūto informāciju
 • sagatavot materiātehnisko līdzekļu līgumu un pakalpojumu iepirkumu līgumu pilna cikla plānošanu
 • kontrolēt materiāltehnisko līdzekļu līgumu un pakalpojumu iepirkumu līgumu izpildi atbilstoši laika un finanšu plānam un risināt ar to saistītas problēmas
 • veikt izvērtēšanu un gatavot atskaites un ieteikumus nodaļas vadītājam par jautājumiem, kas saistīti ar materiāltehnisko līdzekļu tirgus izpēti un plānošanu
 • sagatavot normatīvo aktu projektus

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība, priekšrocības pretendentiem ar augstāko juridisko izglītību vai izglītību loģistikas jomā
 • labas zināšanas par publisko iepirkumu veikšanas procedūru
 • labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām
 • loģiskā domāšana, precizitāte
 • labas komunikācijas prasmes
 • vēlamas labas angļu valodas (B līmenis) zināšanas
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu vai loģistikas jomā
 • pieredze dažādu normatīvo aktu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (bruto) 835 – 1190 euro atkarībā no profesionālās pieredzes;
 • sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • elastīgu darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 21.jūlijam (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: ilze.seflere@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301121.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade