Juriskonsults/e Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(infrastruktūras attīstības jomā)

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika iespēju daļēji strādāt attālināti;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Sabiles ielā 22;
 • stabilu atalgojumu, no 835 euro līdz 1190 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Mēs sagaidām:

 • augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo juridisko izglītību;
 • labas juridiskās zināšanas tiesību nozarēs atbilstoši nodaļas darbības jomai (civiltiesībās un administratīvajās tiesībās);
 • izpratni jautājumos, kas saistīta ar rīcību ar publiskas personas mantu (tās iegūšanu īpašumā, lietošanā) un finanšu līdzekļiem;
 • praktiskā darba pieredzi jurista/juriskonsulta darbā vismaz viens gads;
 • vēlama pieredze darbā ar sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu, publiskas personas mantu un finanšu līdzekļiem;
 • teicamas vispārējas lietvedības prasmes un prasmi argumentēti, kodolīgi, gramatiski un stilistiski pareizi rakstveidā izteikties;
 • kompetences: analītiskā domāšana, darbs komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums;
 • labas prasmes tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanā (MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī, datu bāzēm).

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt juridisko atbalstu valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas (t.sk., atsavināšana sabiedrības vajadzībām), lietošanas tiesību iegūšanas procedūrās;
 • piedalīties taisnīgas atlīdzības noteikšanas komisiju darbā, izvērtēt atsavināmo nekustamo īpašumu dokumentus, sniegt juridisku atzinumu, sagatavot un izskatīt procedūras un lēmumu dokumentus;
 • sagatavot pirkuma un lietošanas līgumus, organizēt to noslēgšanu, sniegt juridisku atbalstu šo līgumu izpildes uzraudzībā un vadībā;
 • izskatīt un sagatavot atbilžu projektus uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu iesniegumiem;
 • izvērtēt dokumentu juridisko kvalitāti, to atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • pārstāvēt Centra intereses tiesā un citās institūcijās.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 1. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade