Būvniecības departaments Būvprojektu izstrādes nodaļas būvinženieris (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • piedalīties esošo objektu apsekošanā,
 • sagatavot sākotnējos materiālus projektēšanas uzdevumu izstrādei un tālākai projektēšanas darbu organizēšanai, kā arī izstrādāt projektēšanas uzdevumus,
 • izskatīt un izvērtēt būvprojektu atbilstību projektēšanas uzdevumiem, pozitīva lēmuma gadījumā izdarīt saskaņojumu uz projektu dokumentācijas,
 • izstrādāt vai sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām

Prasības kandidātiem:

 • augstākā tehniskā izglītība būvniecības jomā (inženierzinātnes),
 • vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgajā jomā,
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā,
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli,
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • prasme analizēt liela apjoma informāciju,
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte,
 • labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas (krievu, angļu) valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī,
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, internets),
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • normālo darba laiku no 8:30 – 17:00
 • darba vieta Rīga
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot ar EUR 832 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 25.martam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301116;

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.