Administratīvā departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju procesu vadības nodaļā IT sistēmadministrators/e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • veikt Centra automatizētās dokumentu pārvaldības sistēmas “DocLogix” un resursu vadības programmas “Horizon” datu administrēšanu un apstrādi, sistēmas uzturēšanu (tikai “DocLogix) un attīstību, sniegt atbalstu sistēmas lietotājiem un veikt lietotāju apmācību
 • analizēt Centra informācijas sistēmas programmnodrošinājuma atbilstību Centra funkcijām un darba procedūrām, izstrādāt Centrā lietotā programmnodrošinājuma lietotāju instrukcijas
 • nodrošināt programmatūras iegādes īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas (tehniskās specifikācijas) izstrādi un saskaņošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem
 • veicināt Centra kvalitātes un risku vadības sistēmu izstrādi, nepārtrauktu attīstību un piedalīties noteikto risku samazināšanā un novēršanā

Prasības kandidātiem:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām studijām
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze informācijas sistēmu administrēšanā
 • pieredze vairāk par vienu gadu sistēmanalīzē un IT projektu izstrādē un ieviešanā
 • pieredze dokumentu pārvaldības automatizēto sistēmu ieviešanā, uzturēšanā un attīstībā, pieredze lietotāju apmācībā (automatizētā lietvedības sistēma (piemēram, DocLogix), automatizētā resursu vadības programma (piemēram, Horizon), MS Office 2013. Windows 7, u.c.) vairāk par gadu
 • ļoti labas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā un prasme pielietot tās praksē
 • zināšanas sistēmas dokumentācijas veidošanā un uzturēšanā
 • angļu valodas zināšanas B līmenī, tai skaitā IT profesionālā terminoloģija
 • vēlama pieredze datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūras instalēšanā un uzturēšanā
 • vēlama pieredze datorsistēmas diagnostikas un profilakses veikšanā
 • vēlama pieredze lokālo un attālināto lietotāju datortīklu administrēšanā
 • ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemot lēmumus
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos ar augstu precizitāti

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no EUR 940 līdz EUR 1287 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi
 • elastīgu darba laiku
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 19.maijam (ieskaitot)  sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: ilze.seflere@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301121.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.