Informācija par nomas objekta iznomāšanu

19.10.2018. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Panorama TC", reģ.nr. 40103705464 par telpu 233.5m2, ēkā Rīgā, Lielirbes ielā 17a, kadastra numurs 01000750010005, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 2218.25 bez PVN jeb EUR 9.50 bez PVN par 1m2.