Informācija par nomas objekta iznomāšanu

19.10.2018. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Panorama TC", reģ.nr. 40103705464 par telpu 233.5m2, ēkā Rīgā, Lielirbes ielā 17a, kadastra numurs 01000750010005, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 2218.25 bez PVN jeb EUR 9.50 bez PVN par 1m2.

03.09.2019. Noslēgts nomas līgums ar SIA "Ādažu Industrija", reģ.nr. 40103622213 par telpu 55,1 m2, ēkā Lejupes ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra numurs 804401100360001, nomu. Līguma termiņš - 2 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - biroja vajadzībām. Nomas maksa mēnesī - EUR 330,60 bez PVN jeb EUR 6.00 bez PVN par 1m2.

15.11.2019. noslēgts nomas līgums ar SIA SCHENKER(reģ. NR.40003280118) par noliktavu un palīgtelpu, kā arī asfaltētu laukumu autostāvvietu izmantošanai, nomu. Nomas objekts atrodas Iznomātājam piederošajā nekustamajā īpašumā Rīgā, Biksēres ielā 6, kadastra Nr. 01001212279,  ar kopējo platību 4300 m2. Līguma termiņš - 3 gadi ar tiesībām pagarināt. Telpu lietošanas mērķis - VAMOIC struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Nomas maksa mēnesī - 4 eur bez PVN par 1 m2. Apsaimniekošanas maksa - 0,50 eur bez PVN par par 1 m2.