Apsaimniekošanas departamenta Inženiertehniskā atbalsta nodaļas vadītājs (uz nenoteiktu laiku)

Application date of submission

Vispārējie darba pienākumi:

 • organizēt inženiertehniskā atbalsta nodaļas darbu
 • noteikt riskus un izstrādāt inženierkomunikāciju apsaimniekošanas plānus
 • izveidot un uzturēt inženierkomunikāciju datu bāzi
 • apzināt un apkopot inženierkomunikāciju apkopju un remontu vajadzības
 • uzraudzīt un nodrošināt ēku un būvju ekspluatāciju
 • veikt inženierkomunikāciju sistēmu ekspluatācijas un remontu metodisko vadīšanu
 • sniegt atbalstu reģionālo pārvalžu vadītājiem inženierkomunikāciju apsaimniekošanā

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība, priekšrocības pretendentiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs
 • pieredze vadītāja un/vai inženiera amatā vairāk par diviem gadiem
 • spēja izprast būvprojekta dokumentāciju un izpilddokumentāciju
 • vēlamas zināšanas publisko iepirkumu jomā
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
 • plānot un organizēt nodaļas darbu
 • izcilas komunikācijas prasmes
 • vēlama autovadītāja apliecība (B kategorija)

Piedāvājam:

 • darbu valsts pārvaldes iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • elastīgu darba laiku
 • darba vieta – Lielirbes iela 17A, Rīga
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes (sākot ar EUR 1253 līdz EUR 1647 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 14.jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241, 26629227.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.