Par centru|Darbības apraksts|Normatīvie akti|KPFI projekts|LIFE+ projekts|EKII projekts|Saites
Resursi un rīki
Iepirkumi
Budžeta tāmes
Amatpersonu atalgojuma datubāze
Izsoles un noma
Vakances
Kontaktinformācija
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs > Par centru > Vēsture
Vēsture

  Ar Ministru Kabineta 2009.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.717 „Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi” aizsardzības sistēmā īstenotas strukturālās reformas atbilstoši Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta 2009.gada 11.marta deklarācijā valsts aizsardzības jomā noteiktajiem uzdevumiem:
1. samazināt administratīvo struktūru skaitu, pilnveidot civilās un militārās plānošanas un vadības principus atbilstoši NATO un ES doktrīnām, koncentrēt līdzekļus bruņoto vienību kaujas spēju paaugstināšanai;
2. veicināt valsts resursu un finanšu līdzekļu efektīvu pielietojumu un kontroli, mazinot korupcijas riskus iepirkumu sektorā.

  2009.gadā būtiski samazinātais finansējums aizsardzības nozarei radīja nepieciešamību īsā laika posmā veikt visaptverošu valsts militārās aizsardzības administrēšanas sistēmas reformu, lai nodrošinātu AM un NBS spējas efektīvi pildīt noteiktos uzdevumus.
  Lai izveidotu tādu administratīvo AM un NBS struktūru, kas adekvāti un efektīvi realizētu valsts drošības un aizsardzības pasākumus un starptautisko saistību izpildi, ar aizsardzības ministra 2009.gada 12.maija pavēli Nr.81 „Par darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa, kas veica AM centrālā aprāta un NBS struktūras izvērtējumu. Darba grupa 2009.gada 18.jūnijā iesniedza ziņojumu Nr.7-114 „Par AM centrālā aparāta un NBS struktūras optimizāciju un efektivizāciju”, pēc kura tika izstrādātas vadlīnijas AM centrālā aparāta un NBS struktūras optimizācijai un efektivizācijai.

Aktuālās saites
© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2010