Normatīvie akti|KPFI projekts|LIFE+ projekts|EKII projekts|Saites|Par centru|Darbības apraksts|Publikācijas
Resursi un rīki
Iepirkumi
Budžeta tāmes
Amatpersonu atalgojuma datubāze
Izsoles un noma
Vakances
Kontaktinformācija
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs > Izsoles un noma
Izsoles un noma

 INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTA IZNOMĀŠANU
-

Publicējamā informācija par izsoles procedūrām.

 IZSLUDINĀTĀS IZSOLES

 

 PAZIŅOJUMI PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

Izs-VAMOIC/2018-001 - izsoles procedūra pārtraukta.

Izs-VAMOIC/2018-002 - izsoles procedūra pabeigta. Augstāko nomas maksu mēnesī par 1 m2:
1. izsoles daļā 133,16 euro nosolīja SIA “Sanitex”;
2. izsoles daļā 143,16 euro nosolīja SIA “BCH Latvia”.

Izs-VAMOIC/2018-003-Izsoles procedūra pabeigta -

1. izsoles daļā augstāko cenu 29100,00 euro nosolīja SIA “MD LAPA”,
2. izsoles daļā augstāko cenu 12840,00 euro nosolīja SIA “Safri Pluss”,
3. izsoles daļā augstāko cenu 27740,00 euro nosolīja SIA “R Grupa”,
4.izsoles daļā augstāko cenu 4270,00 euro nosolīja SIA „Safri Pluss”.

Izs-VAMOIC/2018-004 - izsoles procedūra pabeigta. Augstāko nomas maksu mēnesī par 1 m2 103,16 euro nosolīja SIA „Sanitex”.

 

 

 

 

 

Aktuālās saites
© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2010