Normatīvie akti|KPFI projekts|LIFE+ projekts|EKII projekts|Saites|Par centru|Darbības apraksts|Publikācijas
Resursi un rīki
Iepirkumi
Budžeta tāmes
Amatpersonu atalgojuma datubāze
Izsoles un noma
Vakances
Kontaktinformācija
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs > EKII projekts
EKII projekts

 

     

  Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros 2016. gadā tika apstiprināts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, Nr.EKII-1/4 (turpmāk – projekts).                 

 2016. gada 23. augustā tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu starp Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru.

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.8545 „Jūras virsnieku sapulču ēka” Atmodas bulvārī 9, Liepājā, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot logu un durvju restaurāciju/nomaiņu un bēniņu pārseguma papildu siltināšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

  - oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 36488,62 kgCO2 gadā;

  - enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 74.54kWh/m2 gadā;

 

Projekta kopējās izmaksas - 870776.23 EUR;

EKII finansējuma apmērs - 499949.03 EUR.

Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 23.02.2019.

 

Aktuālās saites
© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2010