Par centru|Darbības apraksts|Normatīvie akti|KPFI projekts|LIFE+ projekts|EKII projekts|Saites
Resursi un rīki
Iepirkumi
Budžeta tāmes
Amatpersonu atalgojuma datubāze
Izsoles un noma
Vakances
Kontaktinformācija
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs > KPFI projekts
KPFI projekts
15.06.2014. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas mācību bāzes “Strautiņi” ēkās.
07.10.2013. Atjaunota Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīca
27.05.2013. Noslēdzies iepirkums par Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošanu
28.02.2013. Atjaunos Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcu
16.08.2012. Nacionālo bruņoto spēku vienību ēkās tiks izvietotas videi draudzīgas tehnoloģijas
13.03.2012. Nacionālo bruņoto spēku vienību ēkās nākamgad izmantos videi draudzīgas tehnoloģijas
05.12.2011. Atjauno Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcu

 

KPFI_logo   Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

Aktuālās saites
© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2010